EFOP 5.2.2

Vehrer Adél: A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával

2. műhelymunka (Écs, 2018. július 31.)

A műhelymunka témája a személyiségről szólt, a közösség választott tagjainak értelmi képességeit hasonlítottuk össze a szellemi (művészi vagy érzelmi) képességeivel. Kutatásunkhoz azért választottuk ezt a témát, mert a népzene, néptánc, népművészet véleményünk szerint erőteljes személyiségformáló tulajdonságokkal rendelkezik.
Ebben a témakörben szeretnénk feltérképezni, hogy az értelmi intelligencia, amire a mai oktatási rendszer nagyon nagy hangsúlyt fektet, mennyire van összefüggésben a problémamegoldó képességgel, ami az aktív és önálló személyiség fontos képessége a váratlan élethelyzetek rugalmas megoldására.
Különböző dimenziók alatt értjük a problémamegoldóképességre hozott példák területeit

Az előadás során felvetett gondolatok:
Hogyan viszonyul a közösség ahhoz, aki jó szervező, de nem szeret nyilvánosság előtt szerepelni?
Hogyan viszonyul a közösség ahhoz, aki nagyon okos, sokat tud, de váratlan helyzetekben nem tud jó megoldást kitalálni?
Hogyan viszonyul a közösség ahhoz, aki nem szereti, ha megmondják neki, hogy mit csináljon, viszont kiemelkedő képességű táncos, művész, énekes?
Vajon fejleszti a problémamegoldó képességet egy néptáncos közösség?
Problémamegoldó képesség: váratlan élethelyzetek, problémák rugalmas megoldása
Van-e ebben különbség a különböző generációk között?

A műhelymunka során az alábbi témákról hallgattunk előadást, e témákban folyt kerekasztal beszélgetés:
Hagyományőrző közösségek jellemzői
Generációk jellemzői – (az internet hatása különösen nagy figyelmet kapott)
Az elismerés formái a korábbi és a mai generációknál
Néptánc, népzene: divat, hagyományok, elismerés, önfegyelem
Különlegességek, specialitások a népi kultúrában
Népzene, néptánc, népművészet személyiség formáló hatása
Fritz Riemann személyiségmodellje
Hans Eysenck személyiségmodellje: vérmérséklet, temperamentum típusok