EFOP 5.2.2

Hallgatóné Hajnal Judit: Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez

6. műhelymunka (Kajárpéc, 2018. augusztus 2.)

Minden hivatás esetében fontos kérdés, hogy az azt választó milyen motivációval indul, lép a szakemberré válás útjára. A legtöbb esetben az önmegvalósítás, a saját igények, szükségletek kielégítése áll a választás mögött. Néhány egyéb tényező (család gazdasági-társadalmi státusza, a szülők iskolázottsági szintje, foglalkozása, attitűdjei, anyagi lehetőségek) meghatározó jelentőséggel bírhat. E tények ismeretében középpontba kerülnek a pályaválasztási motivációval, pályaorientációval
kapcsolatos kérdések, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek feltérképezése, ismerete is. Fontossá válnak azok a pszichés, mentális tényezők, amelyek a hatékony munkavégzéshez és életvitelhez nélkülözhetetlenek.

Bemeneti készségek:

 • tudás (Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie?)
 • mentális státusz (Milyen személyiségjegyekkel, tulajdonságokkal kell rendelkeznie?)
 • kompetenciák (Milyen képességekkel kell rendelkeznie?)

Milyen módon szükséges fejleszteni ezeket a bemeneti készségeket? Milyen eszközök, lehetőségek állnak rendelkezésre a fejlesztésre?

 • Segítség (ki kinek, milyen formában tud segíteni?)
 • Milyen segítő szakmákat ismerünk?
 • Vakvezetés: Becsukott szemmel vezetni A-ból B-be a társat, tetszés szerinti módszerrel (kézzel vagy beszéddel, stb. való irányítás)
 • Feladat megbeszélése: Milyen tulajdonságokkal rendelkezett a vezető? Milyen érzései voltak a feladat végzése közben a vezetettnek? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük a segítő szakmákra készülőknek?
 • Melyek a segítő legfontosabb személyiségvonásai? (Szabó Balázs Gábor (2007))
 • A közoktatás rendszerén belül a gyermekek lehetnek épek vagy gondozásra szorulók ( BTMN, SNI)
 • Vannak olyan gyermekek, akiknek állandó, vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, családi, vagy szociokulturális okok miatt egyéni, sajátos nevelési- oktatási szükségletei vannak. (diszesek, figyelemzavarosak, tanulási nehézséggel küzdők, magatartási problémások)
 • Iskolai-óvodai szűrések és vizsgálatok Magyarországon
 • Minden fejlesztés alapja a mozgás, minden fejlesztő óra mozgással kezdődik
 • Miért is jó a néptánc az iskolai oktatásban? Mit tanítunk a gyerekeknek a néptáncon keresztül?
 • „A zene, a mozgás és a tánc segít abban, hogy megteremtsük a világot 1-2 óra alatt.” (Palya Bea)