EFOP

Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez

Minden hivatás esetében fontos kérdés, hogy az azt választó milyen motivációval indul, lép a szakemberré válás útjára. A legtöbb esetben az önmegvalósítás, a saját igények, szükségletek kielégítése áll a választás mögött. Néhány egyéb tényező (család gazdasági-társadalmi státusza, a szülők iskolázottsági szintje, foglalkozása, attitűdjei, anyagi lehetőségek) meghatározó jelentőséggel bírhat. E tények ismeretében középpontba kerülnek a pályaválasztási motivációval, pályaorientációval
kapcsolatos kérdések, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek feltérképezése, ismerete is. Fontossá válnak azok a pszichés, mentális tényezők, amelyek a hatékony munkavégzéshez és életvitelhez nélkülözhetetlenek.

Bemeneti készségek:

 • tudás (Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie?)
 • mentális státusz (Milyen személyiségjegyekkel, tulajdonságokkal kell rendelkeznie?)
 • kompetenciák (Milyen képességekkel kell rendelkeznie?)

Milyen módon szükséges fejleszteni ezeket a bemeneti készségeket? Milyen eszközök, lehetőségek állnak rendelkezésre a fejlesztésre?

 • Segítség (ki kinek, milyen formában tud segíteni?)
 • Milyen segítő szakmákat ismerünk?
 • Vakvezetés: Becsukott szemmel vezetni A-ból B-be a társat, tetszés szerinti módszerrel (kézzel vagy beszéddel, stb. való irányítás)
 • Feladat megbeszélése: Milyen tulajdonságokkal rendelkezett a vezető? Milyen érzései voltak a feladat végzése közben a vezetettnek? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük a segítő szakmákra készülőknek?
 • Melyek a segítő legfontosabb személyiségvonásai? (Szabó Balázs Gábor (2007))
 • A közoktatás rendszerén belül a gyermekek lehetnek épek vagy gondozásra szorulók ( BTMN, SNI)
 • Vannak olyan gyermekek, akiknek állandó, vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, családi, vagy szociokulturális okok miatt egyéni, sajátos nevelési- oktatási szükségletei vannak. (diszesek, figyelemzavarosak, tanulási nehézséggel küzdők, magatartási problémások)
 • Iskolai-óvodai szűrések és vizsgálatok Magyarországon
 • Minden fejlesztés alapja a mozgás, minden fejlesztő óra mozgással kezdődik
 • Miért is jó a néptánc az iskolai oktatásban? Mit tanítunk a gyerekeknek a néptáncon keresztül?
 • „A zene, a mozgás és a tánc segít abban, hogy megteremtsük a világot 1-2 óra alatt.” (Palya Bea)