• EFOP

  ,,Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében”

  A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE
  CIFRA MŰHELY KöZHASZNU KULTURÁLIS EGYESÜLET

  A PROJEKT CÍME
  „TRANSZNACIONÁLIS ÉRTÉKKUTATÁS A NÉPZENE, A NÉPTÁNC ÉS A NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN”

  A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
  48,3 MILLIÓ FORINT

  A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN)
  100 %

  A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA
  A közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés – a néptánc, népzene és a népművészet segítségével téma jegyében végezzük el a pályázat keretein belül együttműködő partnereinkkel és a kulturális antropológiai kutatást. A kutatásunk arra irányul a magyarországi, valamint a romániai, szlovákiai és horvát területen élő falusi- és városi területeken hogyan lehet hatékonyan közösséget építeni és humán fejlesztéseket végezni a néptánc, népzene és népművészetek alkalmazásával.

 • EFOP

  Szakmai beszámoló

  A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület „Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében” címmel indította kutató munkáját az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-5.2.2.) keretében. Együttműködő partnereinkkel a közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés terén végzünk kulturális antropológiai kutatást.

 • EFOP

  Mozgásos tevékenységek különböző korosztályoknak

  Bármilyen testmozgással járó közös tevékenység felhozható példaként. A téma kapcsán a példákat, jó gyakorlatokat szeretnénk csokorba gyűjteni, valamint ezeknek a tevékenységeknek az egyénre, illetve a közösségre gyakorolt hatásairól kívánunk tapasztalatokat értékelni.

 • EFOP

  Közösségi ételkészítés helyi alapanyagokból, ebéd alatt a hét összegzése

  Együtt enni, együtt főzni a közösségi programokon különleges élmény egy kisközösség életében. A közös ételkészítés egyfajta biztonságot ad a közösség tagjai számára. Ha tudjuk, hogy az alapanyagok honnan származnak, hogy a közösség tagjai járultak hozzá az étel előállításához akár alapanyagokkal, melyeket odafigyeléssel termeltek meg, akár tudásukkal, mely szerteágazó a közösség tagjainak tájegységi, családi, szokásbeli különbözőségétől függően, nagyban segíti a közösség összetartozását, közös sikerélményt nyújt.

 • EFOP

  Kapcsolatfelvétel beszámoló

  A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület „Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében” címmel indította kutató munkáját az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-5.2.2.) keretében. Együttműködő partnereinkkel a közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés terén végzünk kulturális antropológiai kutatást. Kutatásunk arra irányul, hogy a magyarországi, valamint a romániai, szlovákiai, horvátországi területen élő falusi és városi környezetben hogyan lehet hatékonyan közösséget építeni és humán fejlesztéseket végezni a néptánc, népzene és népművészetek alkalmazásával. Erre keresünk jó gyakorlatokat együttműködő partnereink segítségével.

 • EFOP

  Élő közösség szervezésének jó gyakorlatai

  E a témában olyan példákat gyűjtünk, amelyekkel hatékonyan sok embert lehet a
  programokra hívni és aktív, rendszeres részvételre ösztönözni.

  Élő közösség alatt értjük a rendszeresen találkozó, nagy aktivitással, odaadással a
  közösséget éltető együttműködést.

 • EFOP

  Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez

  Minden hivatás esetében fontos kérdés, hogy az azt választó milyen motivációval indul, lép a szakemberré válás útjára. A legtöbb esetben az önmegvalósítás, a saját igények, szükségletek kielégítése áll a választás mögött. Néhány egyéb tényező (család gazdasági-társadalmi státusza, a szülők iskolázottsági szintje, foglalkozása, attitűdjei, anyagi lehetőségek) meghatározó jelentőséggel bírhat. E tények ismeretében középpontba kerülnek a pályaválasztási motivációval, pályaorientációval
  kapcsolatos kérdések, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek feltérképezése, ismerete is. Fontossá válnak azok a pszichés, mentális tényezők, amelyek a hatékony munkavégzéshez és életvitelhez nélkülözhetetlenek.