• EFOP 5.2.2

  Előadás összefoglalók – Kokas Éva: A hagyományos és alternatív szolgáltatási tevékenységek hatásfoka a közművelődésben

  9. műhelymunka (Écs, 2019. augusztus 6.)

  A 9. műhelymunka keretében 2019. augusztus 6-án Kokas Éva intézményvezető tartott előadást, Generációk Háza Művelődési Központ működése alcímmel. Több mint három évtizedes tapasztalatai alapján mutatta be a művészeti nevelés, a minőségi szabadidős tevékenységek fontosságát, a megfelelő társadalmi beágyazottság fontosságát.

 • EFOP 5.2.2

  Előadás összefoglalók – Dr. Szabó Péter: A népi motívumok hatása a befogadó értékrendszerére

  7. műhelymunka (Écs, 2019. augusztus 5.)

  A 7. műhelymunka keretében 2019. augusztus 5-én Dr. Szabó Péter egyetemi tanár tartott előadást.Az őskor barlangi festészetétől indulva tárta fel azt a 20.000 évvel ezelőtt kezdődő folyamatot, amelyben megjelenik és kiteljesedik az ember művészi igénye az ábrázolások terén, szakrális tartalmakkal párosulva.

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Bokros Márk

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Egy egyházi intézmény társadalmi beágyazottsága

  ,,A Pannonhalmi Főapátság mint egyházi intézmény példáján keresztül bemutatásra kerül, hogyan tud hatni a társadalom különböző rétegeire egy keresztény értékeket közvetítő és gyakorló vallási közösség.

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Nagy Bercel

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  A szociális szakemberek értékválasztásainak preferenciái

  ,,Az egyes emberek, így a segítő hívatást választó szakemberek belső világában is az értékek hierarchiába rendeződnek. Ez az egyedileg formálódó értékrendszer fontos részévé válik identitásunknak. Ugyanakkor személyiségünk fejlődésével az értékeink rendszere is változik bennünk. Értékválasztásaink részben tudatos részben tudattalan motívumok alapján történnek. Az általam vezetett műhelymunkában a fenti kérdéseket kívánom a beszélgetés résztvevőivel közösen áttekinteni.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Kárpáti Árpád

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Népi hagyományokat őrző közösségekhez tartozás, mint társadalmi védőfaktor

  ,,A közösségekhez tartozás egyfajta védelmet jelent az egyének számára. Az az egyén, aki tagja valamilyen közösségnek az nagyobb biztonság érzi magát, könnyebben érvényesül a társadalomban. A közösségnek alapjában véve is értékadó, értékközvetítő, értékátörökítő szerepe van a társadalmakban. Mindez pedig fokozottabban így van a nép hagyományok köré szerveződő közösségek esetében. A nép hagyományokat őrző közösségeknek helyi- és nemzeti identitás erősítő hatása van, így társadalomépítő, társadalomerősítő szerepük meghatározó.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Dr. Tóth Péter

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  A többgenerációs tudásátadás lehetőségei a 21. században

  ,,Vitaindító előadás arról, hogy milyen szerepet játszik és milyen alkotóelemei vannak a vidéki közösségek életében a helyi identitásnak. Milyen kulturális értékek, normák, imázs alkotja ezt az identitást. Mik azok a külső és belső tényezők, amik ezen változtathatnak. Hogyan járul hozzá egy település helyi társadalmának integráltságához, túlélőképességéhez és alkalmazkodóképességéhez a helyi identitás és annak kulturális elemei.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Kokas Éva

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Az alternatív és a hagyományos szolgáltatási módszerek hatásfoka

  ,,Milyen szolgáltatási tevékenységekkel lehet felépíteni egy közművelődési szervezetet gyerekeknek,
  fiataloknak, felnőtteknek.”