EFOP 5.2.2

Előadás összefoglalók – Bokros Márk: Egy egyházi intézmény társadalmi beágyazottsága

8. tanulmányút (Pannonhalma, 2019. augusztus 9.)

A 8. tanulmányút keretében 2019. augusztus 9-én Bokros Márk, a pannonhalmi főapát gazdasági helyettese, erőforrásszervezési és gazdasági igazgató mutatta be a Pannonhalmi Főapátságot és a benne folyó munkát. A monostor alapvető céljai a spirituális tevékenységek – tanúságtétel, istentisztelet és szeretszolgálat – mellett az iskolák üzemeltetése, valamint olyan műhelyek létrehozása, amelyek alkalmasak a jó cselekedetek gyakorlására, lehetőleg közösségben. Az alapvető működés része a szerzetesi élet kereteinek biztosítása, ezen belül az egyes szerzetesek életének kibontakoztatása, valamint ehhez szükséges anyagi alap biztosítása.

Az apátság évente körülbelül 100.000 látogatót fogad, akik motivációjuk szerint három alapvető csoportba sorolhatók: 1) a természeti értékek, az épített örökség, 2) a kulturális tartalmak, 3) a spiritualitás iránt érdeklődők. Az oktatás legismertebb központja a Bencés Gimnázium. Emellett országszerte megtalálható a Szent Benedek Iskola hálózata, ahol nincs bencés jelenlét, de az értékrend Pannonhalmáról származik. A tanulók leginkább az értelmiségi keresztény középosztályból kerülnek ki. Természetesen lelkipásztori szolgálatot is végeznek a szerzetesrend tagjai, de szociális otthonokat is tartanak fenn Sopronban és Pannonhalmán.