EFOP 5.2.2

Előadás összefoglalók – Kárpáti Árpád: Népi hagyományokat őrző közösségekhez tartozás mint kulturális védőfaktor

11. műhelymunka (Győrújbarát, 2019. augusztus 8.)

A 11. műhelymunka keretében 2019. augusztus 8-án Kárpáti Árpád a Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt programok igazgatója tartott előadást. Elsőként a közösség fogalmát definiálta, amely a legegyszerűbb modell szerint olyan MI tudattal rendelkező emberek összessége, akik közös értékrenddel és közös célokkal rendelkeznek.

A mai értelemben vett közösségek kialakulása hosszabb történelmi folyamat eredménye és alapvetően két úton valósult meg: 1) a városi polgárosodás időszaka a 17–18. századtól, 2) a hagyományos paraszti társadalom, örökölt kulturális mintákkal, természetes belenevelődéssel. Ezt követte az érték és a kultúra fogalmának tisztázása, meghatározása. Végül választ kerestünk arra a kérdésre, hogy miért lehetnek éppen a népi hagyományokat őrző közösségek a leghatékonyabb társadalomfejlesztő közösségek.