EFOP 5.2.2

Előadás összefoglalók – Nagy Bercel: A szociális szakemberek értékválasztásainak preferenciái

12. műhelymunka (Pannonhalma, 2019. augusztus 9.)

A 12. műhelymunka keretében 2019. augusztus 9-én Nagy Bercel, mentálhigiénés segítő szakember tartott előadást. A segítő hivatások felsorolása után a segítő tevékenység tágabb értelmezése mellett érvelt, miszerint mindenki segítőnek számít, aki emberekkel foglalkozik. Ehhez a hivatáshoz empátia, nyitottság és kreativitás szükséges. A segítő helyzetben általában aszimmetria jelenik meg, hiszen a segített személy kiszolgáltatott, ezt egyenrangúságra és kölcsönösségre törekedve kell kiegyenlíteni. Miért választják a segítő pályát az emberek? A döntés mögött leginkább családi minta, belső indíttatás vagy önismereti út áll. Nagy Bercel kiemelte a zene szerepét, amely elképzelése szerint olyan spirituális erőforrás, amely kiemel a hétköznapok taposómalmából.

Kiemelte Olofsson Placid atya, bencés szerzetes példáját, akit hittan tanításért a szovjet rendszer 10 év gulágra ítélt. A munkatáborban négy szabályban összegezte a túléléshez szükséges stratégiát: 1) nem panaszkodj, 2) vedd észre az élet apró örömeit, 3) különbek vagyunk a rabtartóinknál, 4) akinek van mibe kapaszkodnia, annak könnyebb elviselni a szenvedést. A kommunikáció legfontosabb alapszabályait Jordan Peterson kanadai pszichológus munkái alapján határozta meg: 1) kíváncsiság, empátia, kölcsönösség, vagyis minden pillanatban feltételeznünk kell, hogy kommunikációs partnerünk tud olyat, amit mi még nem, 2) a beszélgetés tartalmát a befogadó határozza meg, 3) meg kell különböztetni a kommunikáció informatív, érzelmi és kapcsolati szintjét.

Névtár

Carl Rogers

Victor Emil Frankl

Olofsson Placid

Jordan Peterson

Barbara L. Fredrickson   link2

Tiba János