EFOP 5.2.2

Előadás összefoglalók – Tanai Péter: A tudásátadás formái a népi műveltségben

5. tanulmányút (Táp, 2019. augusztus 6.)

Az 5. tanulmányút keretében 2019. augusztus 6-án Tanai Péter néprajzos tartott előadást. Választott témája előtt bemutatta a tápi épületegyüttes kultúrtörténeti hátterét, a megmentésére tett erőfeszítéseket, valamint a hasznosítás lehetőségeit. A skanzen egyetlen berendezett házában áttekintettük a paraszti életforma legfontosabb, erre a tájra jellemző elemeit. A kis közösségekben megvalósuló tudásátadás célja nem az egyén képességeinek kibontakoztatása, hanem a közösségi normák és a munka becsületének átadása, elemi kódolása. A paraszti társadalom tagjai egy saját, idealizált belső képnek próbáltak megfelelni, benne változó erkölcsi normákkal. Az iskola egyre erősödő szerepe, valamint a 20. század elején felgyorsuló társadalmi folyamatok néhány évtized alatt megszüntették a tudásátadás hagyományos, családon belül megvalósuló formáit.