EFOP 5.2.2

Kapcsolatfelvétel beszámoló

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület „Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében” címmel indította kutató munkáját az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-5.2.2.) keretében. Együttműködő partnereinkkel a közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés terén végzünk kulturális antropológiai kutatást. Kutatásunk arra irányul, hogy a magyarországi, valamint a romániai, szlovákiai, horvátországi területen élő falusi és városi környezetben hogyan lehet hatékonyan közösséget építeni és humán fejlesztéseket végezni a néptánc, népzene és népművészetek alkalmazásával. Erre keresünk jó gyakorlatokat együttműködő partnereink segítségével.
Megszólítottuk a humán szolgáltatások terén dolgozó szakembereket, feltérképezzük a munkájuk során tapasztalható nehézségeiket, munkájuk végzését hátráltató tényezőket, az általuk ismert társadalmi problémákat. A szakértői célcsoportunk a humán szolgáltatások terén a gyermekjóléti, drogprevenciós, hajléktalansegítési, családsegítő, adósságkezelő,
pszichológiai és művészeti ill. kreatív alkotó foglalkozások területén dolgozó szakemberek.

A projekt tagjai 2018. április 12-én egyeztető megbeszélést tartottak, ahol döntés született arról, hogy a műhelymunkák és a tanulmányutak résztvevőinek összetételére tekintettel azokat egy szakmai hét keretében kell megvalósítani. (Nem várható el a több száz, esetenként több, mint ezer kilométerre lakó résztvevőktől, hogy 10 alkalommal utazzanak a szakmai programok helyszínére.

A kapcsolatfelvételt május hónap folyamán kellett megtenni. A résztvevőknek az egyesület elnöke meghívó levelet küldött. Erre a levélre minden résztvevő szervezet vezetője válaszolt, jelezve az előre látható résztvevői létszámot is.

A meghívó levél körlevél formájában készült, ismertetve a szakmai program céljait, a tervezett szakmai programok tartalmát, a programok tervezett időpontjait, a szakmai programok kereteit.

A visszajelzések alapján az utaztatást a résztvevők szervezték meg.

A meghívott résztvevők olyan szakemberek, akik a kutatás témájához kapcsolódó tevékenységet folytatnak, abban jártasak, tapasztalattal, gyakorlattal rendelkeznek.
Az alábbi szervezetek tagjaival vettük fel a kapcsolatot:

A projekt későbbi fázisában kerültek kiválasztásra a szakmai vezetők, akik a műhelymunkák során egy prezentációval, előadással vezetik be a műhelymunkák témáit, azzal a céllal, hogy a résztvevők a téma aktualitásait, tudományos eredményeit megismerve tudjanak gyakorlati tapasztalataikkal kapcsolódni a kerekasztal beszélgetésekhez. A szakmai vezetők és a tanulmányút vezetők számára szintén készült egy tájékoztató levél, amelyből megismerhették a projekt céljait, módszereit, forgatókönyvét.