EFOP 5.2.2

Vrabecz Attila: Közösségi ételkészítés helyi alapanyagokbóls

EXTRA műhelymunka (Écs, 2018. augusztus 4.)

Együtt enni, együtt főzni a közösségi programokon különleges élmény egy kisközösség életében. A közös ételkészítés egyfajta biztonságot ad a közösség tagjai számára. Ha tudjuk, hogy az alapanyagok honnan származnak, hogy a közösség tagjai járultak hozzá az étel előállításához akár alapanyagokkal, melyeket odafigyeléssel termeltek meg, akár tudásukkal, mely szerteágazó a közösség tagjainak tájegységi, családi, szokásbeli különbözőségétől függően, nagyban segíti a közösség összetartozását, közös sikerélményt nyújt.

A főzés, az ételkészítés, mint közösségépítő- és összetartó tevékenység

  • közösségi élmény
  • aktív közösségi esemény
  • kreatív tevékenység
  • a kapcsolatfelvétel, beszélgetés, az egymással való kommunikáció, vagyis az együttlét, egymás megismerésének eszköze
  • segíti, erősíti az egymás iránti nyitottságot
  • katalizátora az emberek közötti szociális kapcsolatok személyes kiépítésének-ápolásának
  • erősíti a közösség tagjainak egymás iránti felelősségét
  • annak ellenére, hogy egyvalaki felelős az adott vacsorával kapcsolatos teendők irányításáért, a főzésben való részvétel lehetősége mindenki számára adott

Az ételek készítését Vrabecz Attila szakács koordinálta. A résztvevők az ételek előkészítésében vettek részt. A külhoni közösségek alapanyagokat is hoztak magukkal az egy hetes rendezvény sorozatra. Ezeket is felhasználva készült el a
vasárnapi közös ebéd. Az ételek elfogyasztása közben, az elmúlt hét tapasztalatait megvitatva, a jövőbeli terveket egyeztetve került sor a műhelymunkák és tanulmányutak értékelésére és a program zárására.