EFOP 5.2.2

Fajkusz Attila: Művészeti gyakorlatok hatásvizsgálata

4. műhelymunka (Tényő, 2018. augusztus 1.)

A művészeti gyakorlatok – legyen az néptánc, népzene vagy bármilyen népművészet – a képességekre fejlesztő hatással vannak. Fontos, hogy ezek a képességek egyértelműen megnevezhetőek, beazonosíthatóak legyenek. A hatásokat vizsgálhatjuk teljesítménynövekedésben, felsorolhatjuk a szociális képességekben jelentkező pozitív változásokat, a motiváltság és érdeklődés fokozódását, végeredményül pedig a közösség erősödését.

A hatékonyság mérésére a tanári vagy szülői megfigyelést, ritkább esetekben az elégedettség mérést és a közösségen belüli belső értékelést, esetleg a tudásszint mérést alkalmazzák.
Előfordul-e bármilyen értékelés a jelenlévők művészeti munkájában?
Ha igen, akkor hogyan? A tanítók értékelik-e a tanulókat/ a tanuló értékeli-e magát/ a tanítók értékelik-e egymást/ a tanuló értékeli-e a tanítót?
Van-e ennek bármilyen rögzített, később visszakereshető eredménye (bizonyítvány, hangfelvétel, videófelvétel, leírt szöveg stb.)
Amennyiben nincs rögzített eredmény, milyen módon, milyen mutatókkal mérhető az eredményesség?
Az műhelymunka során az alábbi témákról hallgattunk előadást, e témákban folyt kerekasztal beszélgetés:
Az értékelés rendszere alapvetően a versenyeztetés helyi, országos vagy nemzetközi szinten
Mi a fő cél? Versenyeztetés vagy a közösség építése, a közösségi élmény átélése, szociális képességek fejlődése, motiváltság, érdeklődés? A versenyeztetés nem elégséges az utóbbiak fejlesztésére, fejlődésére. Nem éri el az esetlegesen érdeklődő tömegeket.
Keveseket érdekel, vagy csak kevesek jutnak hozzá a minőségi népművészethez?
A népzene, néptánc, népművészet terén (de például a sportban is) elismerést és egyben támogatást csak a legjobbak kapnak
Mikor érzik jól magukat a résztvevők? Fontos lenne, hogy pusztán a közösségi élményért, a résztvevők örömére szervezetten is lehessen népzenével, néptánccal foglalkozni. Ne kelljen kiemelkedőnek lenni, azok is élményekhez jussanak, akik kedvtelésből, saját örömükre zenélnek, táncolnak.
Hogyan lehet minőségi munkát végezni támogatás nélkül (javarészt csak a versenyeztetés kap megfelelő támogatást, jut forrásokhoz)