• EFOP

  ,,Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében”

  A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE
  CIFRA MŰHELY KöZHASZNU KULTURÁLIS EGYESÜLET

  A PROJEKT CÍME
  „TRANSZNACIONÁLIS ÉRTÉKKUTATÁS A NÉPZENE, A NÉPTÁNC ÉS A NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN”

  A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
  48,3 MILLIÓ FORINT

  A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN)
  100 %

  A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA
  A közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés – a néptánc, népzene és a népművészet segítségével téma jegyében végezzük el a pályázat keretein belül együttműködő partnereinkkel és a kulturális antropológiai kutatást. A kutatásunk arra irányul a magyarországi, valamint a romániai, szlovákiai és horvát területen élő falusi- és városi területeken hogyan lehet hatékonyan közösséget építeni és humán fejlesztéseket végezni a néptánc, népzene és népművészetek alkalmazásával.

 • EFOP

  Mássággal való bánásmód – esettanulmányok

  Az emberek sokfélesége nagyon szerteágazó. A másság negatív érzelmeket vált ki a társadalom tagjaiból. Van, aki jól beilleszkedik a helyi társadalmi normákhoz, van, aki nem, és ez utóbbi csoport is keresi azt a közeget, ami befogadja. Keressük azokat a pozitív történeteket, amelyek értékeket mutatnak a másságban kifejeződő egyediségről elsősorban a népzene/néptánc/népművészet témájához kapcsolhatóan.

 • EFOP

  Művészeti gyakorlatok hatásvizsgálata

  A művészeti gyakorlatok – legyen az néptánc, népzene vagy bármilyen népművészet – a képességekre fejlesztő hatással vannak. Fontos, hogy ezek a képességek egyértelműen megnevezhetőek, beazonosíthatóak legyenek. A hatásokat vizsgálhatjuk teljesítménynövekedésben, felsorolhatjuk a szociális képességekben jelentkező pozitív változásokat, a motiváltság és érdeklődés fokozódását, végeredményül pedig a közösség erősödését.

 • EFOP

  Összefüggések az értékrend és zenei ízlés között

  A népzene olyan értékeket közvetít, amelyek az azt hallgató, éneklő, táncoló emberek választásaira is hatással vannak.

  A műhelymunka során az alábbi témákról hallgattunk előadást, e témákban folyt kerekasztal beszélgetés:
  – Zene és intellektus: Jimi Hendrix vs. Liszt Ferenc, Jaco Pastorius vs. Bartók Béla – Vajon összefügg-e a zenei képesség és az intellektuális adottság?
  – Csík zenekar szindróma – Az örök érv: a népzenét nem ismerők bevonása. Vajon sikerül? A közízlés formál minket, vagy mi a közízlést?
  – Létezik-e tudatos hagyományőrzés? – A zárt, természetes közösségek ideje lejárt. Mit jelent a tudatosság ma?
  – Egyetemi tapasztalatok – Nincs közvetlen kapcsolat, élmény a népi kultúrával kapcsolatban.

 • EFOP

  A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával

  A műhelymunka témája a személyiségről szólt, a közösség választott tagjainak értelmi képességeit hasonlítottuk össze a szellemi (művészi vagy érzelmi) képességeivel. Kutatásunkhoz azért választottuk ezt a témát, mert a népzene, néptánc, népművészet véleményünk szerint erőteljes személyiségformáló tulajdonságokkal rendelkezik.
  Ebben a témakörben szeretnénk feltérképezni, hogy az értelmi intelligencia, amire a mai oktatási rendszer nagyon nagy hangsúlyt fektet, mennyire van összefüggésben a problémamegoldó képességgel, ami az aktív és önálló személyiség fontos képessége a váratlan élethelyzetek rugalmas megoldására.
  Különböző dimenziók alatt értjük a problémamegoldóképességre hozott példák területeit

 • EFOP

  A kooperatív tevékenységszervezés online támogatási lehetőségei

  Kooperatív tevékenység: olyan tevékenységek, feladatok, mely nem egyéni, hanem közösségi alapú, a gyerektől vagy a felnőttől megkívánja az együttműködő, közös célt szem előtt tartó hozzáállást. Kooperatív tevékenységszervezés: közösségi feladatok szervezése. Online támogatás: facebook, youtube videók, esetleg hírlevelek.

 • EFOP

  Szakértőink bemutatása: Tanai Péter

  Alkotó tevékenységek különböző korosztályoknak (szövés, nemezelés, hangszerkészítés)

  Tanulmányút vezető: Tanai Péter, néprajztudós, muzeológus, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum néprajzos főmuzeológusa, a Rakonca együttes bőgőse

  Szakterület:

  Néprajzi muzeológia, népi építészet, tüzelő berendezések, hangszeres népzene.