• EFOP

  Élő közösség szervezésének jó gyakorlatai

  E a témában olyan példákat gyűjtünk, amelyekkel hatékonyan sok embert lehet a
  programokra hívni és aktív, rendszeres részvételre ösztönözni.

  Élő közösség alatt értjük a rendszeresen találkozó, nagy aktivitással, odaadással a
  közösséget éltető együttműködést.

 • EFOP

  Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez

  Minden hivatás esetében fontos kérdés, hogy az azt választó milyen motivációval indul, lép a szakemberré válás útjára. A legtöbb esetben az önmegvalósítás, a saját igények, szükségletek kielégítése áll a választás mögött. Néhány egyéb tényező (család gazdasági-társadalmi státusza, a szülők iskolázottsági szintje, foglalkozása, attitűdjei, anyagi lehetőségek) meghatározó jelentőséggel bírhat. E tények ismeretében középpontba kerülnek a pályaválasztási motivációval, pályaorientációval
  kapcsolatos kérdések, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek feltérképezése, ismerete is. Fontossá válnak azok a pszichés, mentális tényezők, amelyek a hatékony munkavégzéshez és életvitelhez nélkülözhetetlenek.

 • EFOP

  Mássággal való bánásmód – esettanulmányok

  Az emberek sokfélesége nagyon szerteágazó. A másság negatív érzelmeket vált ki a társadalom tagjaiból. Van, aki jól beilleszkedik a helyi társadalmi normákhoz, van, aki nem, és ez utóbbi csoport is keresi azt a közeget, ami befogadja. Keressük azokat a pozitív történeteket, amelyek értékeket mutatnak a másságban kifejeződő egyediségről elsősorban a népzene/néptánc/népművészet témájához kapcsolhatóan.

 • EFOP

  Művészeti gyakorlatok hatásvizsgálata

  A művészeti gyakorlatok – legyen az néptánc, népzene vagy bármilyen népművészet – a képességekre fejlesztő hatással vannak. Fontos, hogy ezek a képességek egyértelműen megnevezhetőek, beazonosíthatóak legyenek. A hatásokat vizsgálhatjuk teljesítménynövekedésben, felsorolhatjuk a szociális képességekben jelentkező pozitív változásokat, a motiváltság és érdeklődés fokozódását, végeredményül pedig a közösség erősödését.

 • EFOP

  Összefüggések az értékrend és zenei ízlés között

  A népzene olyan értékeket közvetít, amelyek az azt hallgató, éneklő, táncoló emberek választásaira is hatással vannak.

  A műhelymunka során az alábbi témákról hallgattunk előadást, e témákban folyt kerekasztal beszélgetés:
  – Zene és intellektus: Jimi Hendrix vs. Liszt Ferenc, Jaco Pastorius vs. Bartók Béla – Vajon összefügg-e a zenei képesség és az intellektuális adottság?
  – Csík zenekar szindróma – Az örök érv: a népzenét nem ismerők bevonása. Vajon sikerül? A közízlés formál minket, vagy mi a közízlést?
  – Létezik-e tudatos hagyományőrzés? – A zárt, természetes közösségek ideje lejárt. Mit jelent a tudatosság ma?
  – Egyetemi tapasztalatok – Nincs közvetlen kapcsolat, élmény a népi kultúrával kapcsolatban.

 • EFOP

  A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával

  A műhelymunka témája a személyiségről szólt, a közösség választott tagjainak értelmi képességeit hasonlítottuk össze a szellemi (művészi vagy érzelmi) képességeivel. Kutatásunkhoz azért választottuk ezt a témát, mert a népzene, néptánc, népművészet véleményünk szerint erőteljes személyiségformáló tulajdonságokkal rendelkezik.
  Ebben a témakörben szeretnénk feltérképezni, hogy az értelmi intelligencia, amire a mai oktatási rendszer nagyon nagy hangsúlyt fektet, mennyire van összefüggésben a problémamegoldó képességgel, ami az aktív és önálló személyiség fontos képessége a váratlan élethelyzetek rugalmas megoldására.
  Különböző dimenziók alatt értjük a problémamegoldóképességre hozott példák területeit