EFOP 5.2.2

Szakértőink bemutatása: Bokros Márk

Műhelyfoglalkozásának címe:
Egy egyházi intézmény társadalmi beágyazottsága

,,A Pannonhalmi Főapátság mint egyházi intézmény példáján keresztül bemutatásra kerül, hogyan tud hatni a társadalom különböző rétegeire egy keresztény értékeket közvetítő és gyakorló vallási közösség. Ennek alapvető formái a különböző vallásos események, lelkigyakorlatok, a kulturális és szociális tevékenységek, az oktatás-nevelés és a vállalkozások, különösen is a turizmus. Végigtekintjük a különféle célcsoportokat, azok megszólítási lehetőségeit, a társadalmi rétegek kapcsolódásait és a velük való kapcsolatteremtés eszközeit.
Az előadást követően interaktív workshop keretében reflektálunk az elhangzottakra.”