EFOP 5.2.2

Szakértőink bemutatása: Dr. Vehrer Adél

forrás: www.vehreradel.hupont.hu

Műhelyfoglalkozásának címe:
A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával

Szakmai vezető:
Dr. Vehrer Adél egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék munkatársa

2002-ben lett a néprajztudomány és a kulturális antropológia doktora, a Templomos lovagok az európai néphagyományban című disszertációjának megvédésével, summa cum laude minősítéssel. Folyamatos tanári és kutató munkája részeként eddig nyolc könyvet publikált: Öt világot éltem meg címmel Tuba Lajos sokorópátkai parasztember élettörténetét dolgozta fel (1992), később Népi kultúra címmel főiskolai jegyzetet írt (2003), majd A harangozóhegyi vár története a sokorói szájhagyományban című könyve jelent meg (2003). A templomos-monda a sokorói szájhagyományban című könyvét 2007-ben publikálta, 2009-ben pedig a Népi kultúra – néprajzi alapismeretek című könyve jelent meg. 2017-es könyve: 1956 a sokorópátkai szájhagyományban magyar és angol nyelven is olvasható.
Sokorópátkai származásúként gyermekkora óta gyűjti és kutatja szülőföldje néprajzi értékeit. Munkásságáért 2012-ben a Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál- Díjat kapta. Oktatói munkáját a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata 2017-ben „Oktatók a hallgatókért” Díjjal jutalmazta. 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.
Kutatási területe a folklorisztikán belül főként a népköltészet, de az utóbbi években a generációk közötti ismeret- és érték-átadással, a hagyományozás folyamataival is foglalkozik.

Szakmai életútja:
1995-től Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar és jogelődei Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék
beosztás: egyetemi docens
2009-        egyetemi docens
2003-2009 egyetemi adjunktus
1996-2003 főiskolai tanársegéd
1995-1996 gyakornok

 Szakmai tevékenységei:
2017 Nemzeti Közművelődéstörténeti Gyűjtemény, a néprajz és kulturális antropológia gyűjtőköri kurátora, Nemzeti Művelődési Intézet
2017 Szakértő, TO03)/ SO11 A sz. INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program femcoop PLUS c. projekt
2017 Szakértő, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 sz. „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” c. projekt, Győri Járási Foglalkoztatási Paktum
2017 Szakértő, Gyömöre Község Önkormányzata 
EFOP-4.1.7-16 sz. Nyugat Dunántúli Regionális Kézműves Alkotóház létrehozása c. projekt
2016 Állami projektértékelő, Miniszterelnökség
2016 Nemzeti Művelődési Intézet-Széchenyi István Egyetem együttműködés
szakmai kapcsolattartó
2016 közösségszervezés BA szak szakvezető, SZE
2016 MELLearN Felsőoktatási Hálózat Az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület,
SZE képviselő, rektori megbízott
2016 Művelődéstudományi és Andragógiai Szakbizottság, SZE képviselő
2015 MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Andragógiai Albizottság, titkár
2015 A TÁMOP 2.1.6 – 12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok” elnevezésű
kiemelt projekt által finanszírozott Kulturális közösségi munkás képzés
(Akkr.sz.13920-3/2015/KÖZMUV) 
Művelődéstörténet modul oktatása (Veszprém megye, Nógrád megye)
2014- Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet Holland-Magyar Vezetőképző Program – oktatási feladatok ellátása
2013 Kulturális Szemle online folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2010 TIT TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR-2009-0003. sz. pályázati projekt 
„Kulturális projekt ciklus menedzsment” akkreditált képzés (OKM: Közm./A/34/2009.(12.10); OKM. Közm./I/16/2010 (I 29), FAT: PLB-0393) Általános kultúraelmélet modul oktatása
2010 TIT TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR-2009-0010. sz. pályázati projekt keretében
szakértői tevékenység, tananyag fejlesztés
2010-2015 Nyugdíjas Egyetem szervezője (NYME AK)
2008-2015 andragógia BA felnőttképzési szervező szakirány szakfelelős (NYME AK)
2006- közművelődési szakértői jelentések készítése az OKM, EMMI részére 
(9 község, 6 város, 7 intézmény, 2 auditálás)
2006- CULT-RURAL EU Culture 2000 c. projekt (MTA RKK)
2006-2008 múzeumpedagógia szak szakfelelős (NYME AK)
2004 MTA Köztestület tagja
2003-2004 MTA VEAB Győri Akadémiai Klub (titkár)
2003-2004 Rendszerváltás Magyarországon c. kutatás (témavezető: Dr. Glatz Ferenc, MTA)
1997-1998 Határmenti együttműködés a felsőoktatásban: fölzárkózási stratégiák és együttműködési taktikák c. kutatás (DE)
1996-1997 A nevelés és művelődés társadalmi-történeti összefüggései című
Doktori Program (Debreceni Egyetem) nappali tagozatos Ph.D. ösztöndíj
1995 MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság (Magyarságkutatási Munkabizottság)
1995- néprajz és andragógia tantárgyak oktatása (NYME AK)
1995-2003 részt vett a művelődésszervező szak nappali és levelező tagozatos tantervének kidolgozásában és módosításaiban, illetve a levelzős konzultációk szervezésében
1994-1995 Janus Pannonius Tudományegyetem Rendezvény Iroda, rendezvényszervező
1991 Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, tag
1989 Magyar Néprajzi Társaság, tag

Forrás: http://vehreradel.hupont.hu/5/oneletrajzcv#ixzz5QhNo2ArQ