EFOP 5.2.2

Szakértőink bemutatása: Nagy Bercel

Műhelyfoglalkozásának címe:
A szociális szakemberek értékválasztásainak preferenciái

,,Az egyes emberek, így a segítő hívatást választó szakemberek belső világában is az értékek hierarchiába rendeződnek. Ez az egyedileg formálódó értékrendszer fontos részévé válik identitásunknak. Ugyanakkor személyiségünk fejlődésével az értékeink rendszere is változik bennünk. Értékválasztásaink részben tudatos részben tudattalan motívumok alapján történnek. Az általam vezetett műhelymunkában a fenti kérdéseket kívánom a beszélgetés résztvevőivel közösen áttekinteni.”