EFOP 5.2.2

Szakértőink bemutatása: Tanai Péter

Alkotó tevékenységek különböző korosztályoknak (szövés, nemezelés, hangszerkészítés)

Tanulmányút vezető: Tanai Péter, néprajztudós, muzeológus, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum néprajzos főmuzeológusa, a Rakonca együttes bőgőse

Szakterület:

Néprajzi muzeológia, népi építészet, tüzelő berendezések, hangszeres népzene.

Önálló publikációk:

2011 Mit lehet ma tenni Tápon. In: A területi védelem színe és fonákja. XVII. Népi Építészeti Tanácskozás, Békés 2010. Szerk.: Balassa M. Iván és Dobosyné Antal Anna. Budapest, 131–142. p.
2010 A Fruhmann-műhely gipszminta kincse. Győr, Xántus János Múzeum, 123 p. (A Xántus János Múzeum katalógusai. Új sorozat, 4.)
Dudáról és dudásokról (Forrásközlések a Xántus János Múzeum Néprajzi Hangtárából) In: Arrabona 48/1. 45–70.p.
2009 A nyalkai határ kiélésének vizsgálata kéziratos történeti és mai térképes dokumentumok egybevetése révén. In: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. L’Harmattan. Szerk.: Vargyas Gábor. Budapest, 237–272. p.
2007 A tápi hegysor, avagy egy népi építészeti műemlékegyüttes kálváriája. In: Arrabona 45/1. 448–453. p.
2004 A határhasználat változásainak vizsgálata a nyalkai Rézhegy példáján. In: Arrabona 42/2. 131–149. p.
2003 Térkép és számítógép. In: Győr vármegye települései 18–19. századi kéziratos térképeken. Szerk.: Néma Sándor. Győr, 103–106. p.
2001 Sós Antal és dudái. In: A duda a furulya és a kanásztülök. Planétás (Jelenlévő múlt) Szerk.: Agócs Gergely Budapest, 189–221. p.
1998 A győri múzeum néprajzi hangfelvételei 1961–1975 között. In: Arrabona 36/1–2. 199–210. p.
1995 Sós Antal és dudái. In: Arrabona 34. 321–371. p.
1994 Kajárpéci muzsikusok. In: Arrabona 31–33. 410–427. p.

Forrás: http://romer.hu/tanai-peter/