• EFOP 5.2.2

  Vrabecz Attila: Közösségi ételkészítés helyi alapanyagokbóls

  EXTRA műhelymunka (Écs, 2018. augusztus 4.)

  Együtt enni, együtt főzni a közösségi programokon különleges élmény egy kisközösség életében. A közös ételkészítés egyfajta biztonságot ad a közösség tagjai számára. Ha tudjuk, hogy az alapanyagok honnan származnak, hogy a közösség tagjai járultak hozzá az étel előállításához akár alapanyagokkal, melyeket odafigyeléssel termeltek meg, akár tudásukkal, mely szerteágazó a közösség tagjainak tájegységi, családi, szokásbeli különbözőségétől függően, nagyban segíti a közösség összetartozását, közös sikerélményt nyújt.

 • EFOP 5.2.2

  Buzás Mihály: Élő közösség szervezésének jó gyakorlatai

  1. tanulmányút (Kajárpéc, 2018. augusztus 2.)

  E a témában olyan példákat gyűjtünk, amelyekkel hatékonyan sok embert lehet a
  programokra hívni és aktív, rendszeres részvételre ösztönözni.

  Élő közösség alatt értjük a rendszeresen találkozó, nagy aktivitással, odaadással a
  közösséget éltető együttműködést.

 • EFOP 5.2.2

  Hallgatóné Hajnal Judit: Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez

  6. műhelymunka (Kajárpéc, 2018. augusztus 2.)

  Minden hivatás esetében fontos kérdés, hogy az azt választó milyen motivációval indul, lép a szakemberré válás útjára. A legtöbb esetben az önmegvalósítás, a saját igények, szükségletek kielégítése áll a választás mögött. Néhány egyéb tényező (család gazdasági-társadalmi státusza, a szülők iskolázottsági szintje, foglalkozása, attitűdjei, anyagi lehetőségek) meghatározó jelentőséggel bírhat. E tények ismeretében középpontba kerülnek a pályaválasztási motivációval, pályaorientációval
  kapcsolatos kérdések, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek feltérképezése, ismerete is. Fontossá válnak azok a pszichés, mentális tényezők, amelyek a hatékony munkavégzéshez és életvitelhez nélkülözhetetlenek.

 • EFOP 5.2.2

  Panker Mihály: Mássággal való bánásmód – esettanulmányok

  5. műhelymunka (Écs, 2018. augusztus 3.)

  Az emberek sokfélesége nagyon szerteágazó. A másság negatív érzelmeket vált ki a társadalom tagjaiból. Van, aki jól beilleszkedik a helyi társadalmi normákhoz, van, aki nem, és ez utóbbi csoport is keresi azt a közeget, ami befogadja. Keressük azokat a pozitív történeteket, amelyek értékeket mutatnak a másságban kifejeződő egyediségről elsősorban a népzene/néptánc/népművészet témájához kapcsolhatóan.

 • EFOP 5.2.2

  Fajkusz Attila: Művészeti gyakorlatok hatásvizsgálata

  4. műhelymunka (Tényő, 2018. augusztus 1.)

  A művészeti gyakorlatok – legyen az néptánc, népzene vagy bármilyen népművészet – a képességekre fejlesztő hatással vannak. Fontos, hogy ezek a képességek egyértelműen megnevezhetőek, beazonosíthatóak legyenek. A hatásokat vizsgálhatjuk teljesítménynövekedésben, felsorolhatjuk a szociális képességekben jelentkező pozitív változásokat, a motiváltság és érdeklődés fokozódását, végeredményül pedig a közösség erősödését.

 • EFOP 5.2.2

  Vehrer Adél: A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával

  2. műhelymunka (Écs, 2018. július 31.)

  A műhelymunka témája a személyiségről szólt, a közösség választott tagjainak értelmi képességeit hasonlítottuk össze a szellemi (művészi vagy érzelmi) képességeivel. Kutatásunkhoz azért választottuk ezt a témát, mert a népzene, néptánc, népművészet véleményünk szerint erőteljes személyiségformáló tulajdonságokkal rendelkezik.