• EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Bokros Márk

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Egy egyházi intézmény társadalmi beágyazottsága

  ,,A Pannonhalmi Főapátság mint egyházi intézmény példáján keresztül bemutatásra kerül, hogyan tud hatni a társadalom különböző rétegeire egy keresztény értékeket közvetítő és gyakorló vallási közösség.

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Nagy Bercel

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  A szociális szakemberek értékválasztásainak preferenciái

  ,,Az egyes emberek, így a segítő hívatást választó szakemberek belső világában is az értékek hierarchiába rendeződnek. Ez az egyedileg formálódó értékrendszer fontos részévé válik identitásunknak. Ugyanakkor személyiségünk fejlődésével az értékeink rendszere is változik bennünk. Értékválasztásaink részben tudatos részben tudattalan motívumok alapján történnek. Az általam vezetett műhelymunkában a fenti kérdéseket kívánom a beszélgetés résztvevőivel közösen áttekinteni.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Kárpáti Árpád

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Népi hagyományokat őrző közösségekhez tartozás, mint társadalmi védőfaktor

  ,,A közösségekhez tartozás egyfajta védelmet jelent az egyének számára. Az az egyén, aki tagja valamilyen közösségnek az nagyobb biztonság érzi magát, könnyebben érvényesül a társadalomban. A közösségnek alapjában véve is értékadó, értékközvetítő, értékátörökítő szerepe van a társadalmakban. Mindez pedig fokozottabban így van a nép hagyományok köré szerveződő közösségek esetében. A nép hagyományokat őrző közösségeknek helyi- és nemzeti identitás erősítő hatása van, így társadalomépítő, társadalomerősítő szerepük meghatározó.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Dr. Tóth Péter

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  A többgenerációs tudásátadás lehetőségei a 21. században

  ,,Vitaindító előadás arról, hogy milyen szerepet játszik és milyen alkotóelemei vannak a vidéki közösségek életében a helyi identitásnak. Milyen kulturális értékek, normák, imázs alkotja ezt az identitást. Mik azok a külső és belső tényezők, amik ezen változtathatnak. Hogyan járul hozzá egy település helyi társadalmának integráltságához, túlélőképességéhez és alkalmazkodóképességéhez a helyi identitás és annak kulturális elemei.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Kokas Éva

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Az alternatív és a hagyományos szolgáltatási módszerek hatásfoka

  ,,Milyen szolgáltatási tevékenységekkel lehet felépíteni egy közművelődési szervezetet gyerekeknek,
  fiataloknak, felnőtteknek.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Könyves Krisztina

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Kommunikáció és konfliktuskezelés a csoportmunkában

  ,,Műhelymunkámban az asszertív, erőszakmentes kommunikáció csoportmunkára gyakorolt jótékony
  hatásaira szeretném a fókuszt helyezni. A résztvevők egy elméleti bevezetés után, önismereti úton
  szerezhetnek élményt a különböző kommunikáció típusokról, a konfliktusok lehetséges megoldási
  módjairól.”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Dr. Szabó Péter

  Műhelyfoglalkozásának címe:
  Az őskor barlangi festészete

  ,,A cro-magnoni kor óta a festészet az emberi kultúra része. Altamira, Lascaux az őskor sixtusikápolnáinak számítanak. Mi lehetett azonban az alkotók motivációja? Milyen körülmények között készültek e műalkotások?”

 • EFOP 5.2.2

  Szakértőink bemutatása: Tanai Péter

  Alkotó tevékenységek különböző korosztályoknak (szövés, nemezelés, hangszerkészítés)

  Tanulmányút vezető: Tanai Péter, néprajztudós, muzeológus, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum néprajzos főmuzeológusa, a Rakonca együttes bőgőse

  Szakterület:

  Néprajzi muzeológia, népi építészet, tüzelő berendezések, hangszeres népzene.